HORIZONS ערכת מפות עתיקות

משחר הציביליזציה בערה ברוח האדם ההשתוקקות לגלות ולפענח את שמעבר לאופק.

 

במבט ראשון, ייתכן שהניסיונות המוקדמים לשרטט את מפת העולם, שהמרתקים מביניהם מובאים כאן, ייראו פשטניים ונאיביים, אלא שניסיונות אלו הם יצירות המבוססות על מלאכת זיקוק מעוררת השראה של ידע רב ומגוון, הנאסף מידי יורדי-ים, חוקרי ארצות ואסטרונומים.

 

המפות העתיקות והאיורים כאן פותחים צוהר אל גוף הידע המשתנה והגדל תדיר של האדם על עולמו ומקומו בעולם זה, והם עומדים כעדות קדומה לתרבויות שנעלמו.

 

 

גלה עוד